Good Day Berry dot com
Greeting & Handmade Gifts
ความสุขเล็กๆ เก็บไว้นานๆ
Home | Delivery Service | How to Buy | How to Pay | Confirm Paid | Shopping Cart | Search | FAQS | Contact Us

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย
How to make a DIY frame purse in simply pattern


วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วัสดุที่ใช้
- ผ้าลายชิ้นนอก ขนาด 16 x 25 ซม.
- ผ้าซับใน ขนาด 16 x 25 ซม.
- แผ่นใย ขนาด 18 x 27 ซม.
- เชือกเกลียว ยาว 14 ซม. จำนวน 2 เส้น
- กรอบปากกระเป๋า ขนาดยาว 10 ซม. สูง 4 ซม.
วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำ

- นำผ้าลายชิ้นนอกมาขีดเส้นลงบนด้านผิดที่มุม โดยวัดจาก ส่วนด้านข้างด้านยาวของผ้า ห่างจากมุม 4 ซม. ขีดเส้นตั้ง ฉากเข้าไป 0.5 ซม. จากนั้นลากเส้น เฉียงไปทางหัวของผ้า ที่ติดกับมุมนั้น โดยปลายเส้นห่างจากมุม 3 ซม. ขีดเส้นให้ ครบทั้ง 4 มุม แล้วใช้กรรไกรตัดส่วนมุมตามเส้นออกทั้ง 4 มุม หลังจากนั้น นำผ้าซับในมาขีดเส้น และตัดมุมตามขั้นตอนเดียวกันกับผ้าลายชิ้นนอก

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำผ้าลายชิ้นนอก กับแผ่นใยมาประกบกัน ให้ผ้าลายชิ้นนอกด้านผิดประกบหน้ากับแผ่นใย วางเสมอระหว่างกลาง จากนั้นให้ทำการเย็บด้วยวิธีเนา โดยผูก ปมที่ด้าย แล้วเย็บเริ่มจากจุดกึ่งกลางผ้าที่ประกบกันทั้งสอง เย็บเนาห่างๆ ทะแยงออกจนสุดผืนผ้า ปล่อยปลายด้ายไว้ไม่ต้องผูกปม เริ่มต้นเย็บเนาอีกให้ทั่ว ให้เป็นเส้นรัศมีตามรูป ระหว่างเย็บเนาให้พยายามไล่ผ้าลายชิ้นนอกให้เรียบเสมอติดกับแผ่นใย เพื่อให้ขั้นตอนการเย็บควิลท์ผ้าจะได้ไม่ย่น

- ขั้นตอนการเย็บควิลท์ผ้าลายชิ้นนอกติดกับแผ่นใย ให้เลือกเย็บจากจุดใดจุดหนึ่งของขอบผ้า เย็บเดินเส้นขวางมาอีกฝั่งหนึ่งของผ้า แล้วเลี้ยวเส้นวนกลับ คล้ายๆ ตัวยู (U) มุมตั้งฉากไปอีกฝั่ง เย็บให้เป็นเส้นขนาน โดยทิ้งระยะห่างระหว่างเส้นได้ตามต้องการ เดินเส้นกลับไปกลับมาให้เป็นรูปตารางจนทั่วทั้งแผ่น หรือจะเลือกเดินเส้นตามแนวของลายกราฟิกลายผ้าก็ได้ ต้องระวังอย่าให้ผ้าเกิดรอยย่น ฝีเข็มก็สามารถเลือกความห่างได้ตามต้องการ จากนั้นเย็บควิลท์ ปิดขอบโดยรอบ ตรงขอบด้านข้างของผ้า เย็บห่างจากขอบ 1 ซม. และส่วนหัวทั้งสอง ห่างจากขอบ 0.5 ซม. ตามรูป

- ค่อยๆ เลาะด้ายเนาที่เนาไว้ก่อนหน้านี้ออกให้หมด พยายามอย่าเลาะโดนด้ายเย็บควิลท์ จากนั้นใช้กรรไกรตัดแผ่นใยที่ขอบรอบนอกออกให้หมด พยายาม ตัดให้ชิดกับขอบรอยเย็บให้มากที่สุด แต่ต้องระวังอย่าตัดโดนผ้าลายชิ้นนอกโดยเด็ดขาด แล้วรีดผ้าให้เรียบด้วยไฟปานกลางเพื่อให้ด้ายควิลท์คลายตัว

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำผ้าลายชิ้นนอกที่ติดแผ่นใยแล้ว มาพับให้ด้านถูกของผ้าบรรจบหัวท้ายเสมอกัน แล้วเย็บขอบโดยห่างจากขอบข้าง 1 ซม. ทั้งสองข้าง พร้อมเย็บเดินเส้นถอยหลัง ตามรูป

- จับมุมก้นด้านล่างตรงที่เย็บติดกันแล้ว ดึงแยกออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เย็บตาม แนวขวางตรงช่วงที่มีความกว้าง 3 ซม. เย็บให้ครบทั้ง 2 มุม

- นำผ้าซับในมาพับให้ด้านถูกของผ้าบรรจบหัวท้ายเสมอกัน แล้วเย็บขอบโดยห่าง จากขอบข้าง 1 ซม. ทั้งสองข้าง พร้อมเย็บเดินเส้นถอยหลังตามรูป

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- เย็บมุมทั้งสองข้างตามขั้นตอนของการเย็บมุมของผ้าลายชิ้นนอก

- นำผ้าลายชิ้นนอกมาสวมทับผ้าซับใน โดยให้ด้านถูกของทั้งสองชิ้น ประกบเข้าหากัน จัดรูปทรงของก้นกระเป๋าและปากกระเป๋าให้เข้าที่ตึง เรียบเสมอกัน

- เย็บปิดปากกระเป๋าให้สนิทกัน โดยห่างจากขอบปากทุกด้าน 0.5 ซม. เย็บให้รอบครบทุกด้านของปากกระเป๋า โดยเว้นเหลือไว้ที่ปากด้านใด ด้านหนึ่งประมาณ 4-5 ซม. เพื่อเป็นช่องสำหรับกลับผ้า

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- ค่อยๆ พลิกกลับนำผ้าด้านถูกจากข้างใน ผ่านออกช่องว่างที่เว้นไว้ ตรงปากกระเป๋า กลับผ้าทั้งหมดจากในสู่นอก แล้วจัดให้เป็นทรง กระเป๋าเข้าทีตามรูปทรงให้ตึงเรียบ

- เย็บปิดปากกระเป๋าตรงช่องว่างนั้นให้สนิทกันตามรูป

- นำเชือกมาเย็บติดที่ปากกระเป๋าทั้งสองฝั่งตามรูป

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำกรอบปากกระเป๋ามาหยอดกาวสำหรับติดผ้า หรือกาวลาเท็กซ์ ให้หยอดที่ขอบ ด้านในของกรอบปากให้ทั่วช่องราง พยายามอย่าให้กาวเลอะขอบออกมาด้านนอก

- นำตัวกระเป๋าที่เย็บติดเชือกแล้วมาสอดเข้าช่องรางของกรอบปากกระเป๋าด้านล่าง ให้ผ้าสอดเข้ากรอบปากกระเป๋าทีละข้าง พยายามให้ผ้าอยู่กึ่งกลางของกรอบปาก กระเป๋า เพื่อให้ด้านข้างของผ้าเสมอกันสวยงาม ขั้นตอนการสอด อาจจะใช้ไขควง หรือเหล็กปลายแหลมมาช่วยดันให้ผ้าเข้าช่องรางให้ลึกที่สุดก็ได้

- จัดผ้ากับกรอบกระเป๋าให้เข้าทีดีที่สุด แล้วใช้คีมปลายแหลม หรือปลายปากเป็ด หนีบที่โครงโลหะของกรอบปากกระเป๋า โดยหาเศษผ้ามารองปากคีมหนีบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นรอยขีดขวนไม่สวยงามบนกรอบปากกระเป๋า ค่อยๆ ไล่หนีบให้กรอบ ปากกระเป๋าบีบรัดผ้ายึดแน่นจนไม่สามารถขยับดึงผ้าหลุดออกมาได้ เพียงเท่านี้ กระเป๋าปิ๊กแป๊กก็พร้อมใช้งานตามต้องการ

บทความวิธีทำกระเป๋า เขียนโดย GoodDayBerry.com
อนุญาติให้เผยแพร่ได้ในเชิงวิชาการเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงถึงเจ้าของบทความและ URL link ของหน้านี้ทุกครั้ง ห้ามไม่ให้นำไปเผยแพร่ในเชิงการค้า จำหน่าย ตีพิมพ์ โดยมิได้รับการอนุญาติ

Simply round pouch kit set
Simply round pouch kit set
KS020

Price 235 Baht
Sale 189 Baht
Star book cover kit set
Star book cover kit set
KS019

Price 315 Baht
Sale 249 Baht
Limited Edition
Sue long pouch kit set (8 inches)
Sue long pouch kit set (8 inches)
KS018

Price 250 Baht
Sale 199 Baht
DIY sheet collection 2
DIY sheet collection 2
DS002

Price 100 Baht
Sale 79 Baht
ABC Coaster kit set
ABC Coaster kit set
KS017

Price 120 Baht
Sale 99 Baht
Flower Book Cover kit set
Flower Book Cover kit set
KS016

Price 325 Baht
Sale 259 Baht
Special Edition
Craft kit set total 22 products
show 1/4 page
1 2 3 4 >
Next listInvitation e-Card:

Share this page:


GooddayBerry.com has been visited since Feb 15, 2006 and Shop has been opened since Sep 9, 2006
This Site Use Flash Player Plugin | Get Flash Player


Lastest Tags:

Most Popular Tags:


Akira Dragonfly: Quote & Story โดย แมลงปอ อากิระ