Good Day Berry dot com
Greeting & Handmade Gifts
ความสุขเล็กๆ เก็บไว้นานๆ
Home | Delivery Service | How to Buy | How to Pay | Confirm Paid | Shopping Cart | Search | FAQS | Contact Us

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย
How to make a DIY frame purse in simply pattern


วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วัสดุที่ใช้
- ผ้าลายชิ้นนอก ขนาด 16 x 25 ซม.
- ผ้าซับใน ขนาด 16 x 25 ซม.
- แผ่นใย ขนาด 18 x 27 ซม.
- เชือกเกลียว ยาว 14 ซม. จำนวน 2 เส้น
- กรอบปากกระเป๋า ขนาดยาว 10 ซม. สูง 4 ซม.
วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำ

- นำผ้าลายชิ้นนอกมาขีดเส้นลงบนด้านผิดที่มุม โดยวัดจาก ส่วนด้านข้างด้านยาวของผ้า ห่างจากมุม 4 ซม. ขีดเส้นตั้ง ฉากเข้าไป 0.5 ซม. จากนั้นลากเส้น เฉียงไปทางหัวของผ้า ที่ติดกับมุมนั้น โดยปลายเส้นห่างจากมุม 3 ซม. ขีดเส้นให้ ครบทั้ง 4 มุม แล้วใช้กรรไกรตัดส่วนมุมตามเส้นออกทั้ง 4 มุม หลังจากนั้น นำผ้าซับในมาขีดเส้น และตัดมุมตามขั้นตอนเดียวกันกับผ้าลายชิ้นนอก

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำผ้าลายชิ้นนอก กับแผ่นใยมาประกบกัน ให้ผ้าลายชิ้นนอกด้านผิดประกบหน้ากับแผ่นใย วางเสมอระหว่างกลาง จากนั้นให้ทำการเย็บด้วยวิธีเนา โดยผูก ปมที่ด้าย แล้วเย็บเริ่มจากจุดกึ่งกลางผ้าที่ประกบกันทั้งสอง เย็บเนาห่างๆ ทะแยงออกจนสุดผืนผ้า ปล่อยปลายด้ายไว้ไม่ต้องผูกปม เริ่มต้นเย็บเนาอีกให้ทั่ว ให้เป็นเส้นรัศมีตามรูป ระหว่างเย็บเนาให้พยายามไล่ผ้าลายชิ้นนอกให้เรียบเสมอติดกับแผ่นใย เพื่อให้ขั้นตอนการเย็บควิลท์ผ้าจะได้ไม่ย่น

- ขั้นตอนการเย็บควิลท์ผ้าลายชิ้นนอกติดกับแผ่นใย ให้เลือกเย็บจากจุดใดจุดหนึ่งของขอบผ้า เย็บเดินเส้นขวางมาอีกฝั่งหนึ่งของผ้า แล้วเลี้ยวเส้นวนกลับ คล้ายๆ ตัวยู (U) มุมตั้งฉากไปอีกฝั่ง เย็บให้เป็นเส้นขนาน โดยทิ้งระยะห่างระหว่างเส้นได้ตามต้องการ เดินเส้นกลับไปกลับมาให้เป็นรูปตารางจนทั่วทั้งแผ่น หรือจะเลือกเดินเส้นตามแนวของลายกราฟิกลายผ้าก็ได้ ต้องระวังอย่าให้ผ้าเกิดรอยย่น ฝีเข็มก็สามารถเลือกความห่างได้ตามต้องการ จากนั้นเย็บควิลท์ ปิดขอบโดยรอบ ตรงขอบด้านข้างของผ้า เย็บห่างจากขอบ 1 ซม. และส่วนหัวทั้งสอง ห่างจากขอบ 0.5 ซม. ตามรูป

- ค่อยๆ เลาะด้ายเนาที่เนาไว้ก่อนหน้านี้ออกให้หมด พยายามอย่าเลาะโดนด้ายเย็บควิลท์ จากนั้นใช้กรรไกรตัดแผ่นใยที่ขอบรอบนอกออกให้หมด พยายาม ตัดให้ชิดกับขอบรอยเย็บให้มากที่สุด แต่ต้องระวังอย่าตัดโดนผ้าลายชิ้นนอกโดยเด็ดขาด แล้วรีดผ้าให้เรียบด้วยไฟปานกลางเพื่อให้ด้ายควิลท์คลายตัว

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำผ้าลายชิ้นนอกที่ติดแผ่นใยแล้ว มาพับให้ด้านถูกของผ้าบรรจบหัวท้ายเสมอกัน แล้วเย็บขอบโดยห่างจากขอบข้าง 1 ซม. ทั้งสองข้าง พร้อมเย็บเดินเส้นถอยหลัง ตามรูป

- จับมุมก้นด้านล่างตรงที่เย็บติดกันแล้ว ดึงแยกออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เย็บตาม แนวขวางตรงช่วงที่มีความกว้าง 3 ซม. เย็บให้ครบทั้ง 2 มุม

- นำผ้าซับในมาพับให้ด้านถูกของผ้าบรรจบหัวท้ายเสมอกัน แล้วเย็บขอบโดยห่าง จากขอบข้าง 1 ซม. ทั้งสองข้าง พร้อมเย็บเดินเส้นถอยหลังตามรูป

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- เย็บมุมทั้งสองข้างตามขั้นตอนของการเย็บมุมของผ้าลายชิ้นนอก

- นำผ้าลายชิ้นนอกมาสวมทับผ้าซับใน โดยให้ด้านถูกของทั้งสองชิ้น ประกบเข้าหากัน จัดรูปทรงของก้นกระเป๋าและปากกระเป๋าให้เข้าที่ตึง เรียบเสมอกัน

- เย็บปิดปากกระเป๋าให้สนิทกัน โดยห่างจากขอบปากทุกด้าน 0.5 ซม. เย็บให้รอบครบทุกด้านของปากกระเป๋า โดยเว้นเหลือไว้ที่ปากด้านใด ด้านหนึ่งประมาณ 4-5 ซม. เพื่อเป็นช่องสำหรับกลับผ้า

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- ค่อยๆ พลิกกลับนำผ้าด้านถูกจากข้างใน ผ่านออกช่องว่างที่เว้นไว้ ตรงปากกระเป๋า กลับผ้าทั้งหมดจากในสู่นอก แล้วจัดให้เป็นทรง กระเป๋าเข้าทีตามรูปทรงให้ตึงเรียบ

- เย็บปิดปากกระเป๋าตรงช่องว่างนั้นให้สนิทกันตามรูป

- นำเชือกมาเย็บติดที่ปากกระเป๋าทั้งสองฝั่งตามรูป

วิธีทำงานฝีมือ เย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย How to make a DIY frame purse in simply pattern

- นำกรอบปากกระเป๋ามาหยอดกาวสำหรับติดผ้า หรือกาวลาเท็กซ์ ให้หยอดที่ขอบ ด้านในของกรอบปากให้ทั่วช่องราง พยายามอย่าให้กาวเลอะขอบออกมาด้านนอก

- นำตัวกระเป๋าที่เย็บติดเชือกแล้วมาสอดเข้าช่องรางของกรอบปากกระเป๋าด้านล่าง ให้ผ้าสอดเข้ากรอบปากกระเป๋าทีละข้าง พยายามให้ผ้าอยู่กึ่งกลางของกรอบปาก กระเป๋า เพื่อให้ด้านข้างของผ้าเสมอกันสวยงาม ขั้นตอนการสอด อาจจะใช้ไขควง หรือเหล็กปลายแหลมมาช่วยดันให้ผ้าเข้าช่องรางให้ลึกที่สุดก็ได้

- จัดผ้ากับกรอบกระเป๋าให้เข้าทีดีที่สุด แล้วใช้คีมปลายแหลม หรือปลายปากเป็ด หนีบที่โครงโลหะของกรอบปากกระเป๋า โดยหาเศษผ้ามารองปากคีมหนีบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นรอยขีดขวนไม่สวยงามบนกรอบปากกระเป๋า ค่อยๆ ไล่หนีบให้กรอบ ปากกระเป๋าบีบรัดผ้ายึดแน่นจนไม่สามารถขยับดึงผ้าหลุดออกมาได้ เพียงเท่านี้ กระเป๋าปิ๊กแป๊กก็พร้อมใช้งานตามต้องการ

บทความวิธีทำกระเป๋า เขียนโดย GoodDayBerry.com
อนุญาติให้เผยแพร่ได้ในเชิงวิชาการเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงถึงเจ้าของบทความและ URL link ของหน้านี้ทุกครั้ง ห้ามไม่ให้นำไปเผยแพร่ในเชิงการค้า จำหน่าย ตีพิมพ์ โดยมิได้รับการอนุญาติ

No product infomation.


total 0 products
show 1/0 pageInvitation e-Card:

Share this page:


GooddayBerry.com has been visited since Feb 15, 2006 and Shop has been opened since Sep 9, 2006
This Site Use Flash Player Plugin | Get Flash Player


Lastest Tags:

Most Popular Tags:


Akira Dragonfly: Quote & Story โดย แมลงปอ อากิระ