Good Day Berry dot com
Greeting & Handmade Gifts
ความสุขเล็กๆ เก็บไว้นานๆ
Home | Delivery Service | How to Buy | How to Pay | Confirm Paid | Shopping Cart | Search | FAQS | Contact Us

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว
How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple patternวิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern วัสดุที่ใช้
- ผ้าฝ้าย ขนาด 22.5 x 27 ซม.
- ผ้าซับใน ขนาด 22.5 x 27 ซม.
- ผ้ากาว ขนาด 18.5 x 26 ซม.
- ซิปไนลอน ความยาว 7 นิ้ว
- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับติดกระเป๋า (ถ้ามี)
วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern วิธีทำ

1. นำผ้าฝ้ายมาวางหงายด้านหลัง (ด้านผิด) ของผ้าขึ้น แล้วนำผ้ากาวที่เปียกน้ำหมาดๆ มาวางทับโดยให้ด้านที่มีกาว (ผิวซากๆ) ประกบกับผ้า

2. รีดด้วยเตารีดไฟปานกลาง โดยเริ่มตั้งแต่ตรงกลางแล้วไล่ออกด้านข้าง ระวังอย่าให้เกิดช่องว่างของฟองอากาศ รีดจนกระทั้งผ้ากาวแห้งติดกับผ้า

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern

3. นำซิปมาประกบหน้าเข้ากับด้านหน้าที่มีลาย (ด้านถูก) ของผ้าที่มีการรีดติดผ้ากาวไว้แล้ว โดยให้ซิปชิดกับขอบผ้าของด้านที่มีความยาวสั้นกว่าอีกด้าน แล้วเย็บเป็นทางตรง โดยให้ฝีเข็มห่างจากขอบผ้า 0.2 ซ.ม. จากขอบนอก

4. กางซิปออกจากผ้าที่เย็บติดกัน โดยกางให้เกิดแนวพับใหม่ห่างจากขอบผ้าที่ติดซิป 0.5 ซ.ม. ไม่ควรใช้รอยเย็บเป็นแนวพับ

5. เย็บเป็นทางตรง โดยให้ฝีเข็มห่างจากขอบแนวพับใหม่ 0.2 ซ.ม.

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern

6. นำผ้าอีกฝั่งของผ้าด้านหน้าที่มีลาย (ด้านถูก) ขึ้นมาประกบกับขอบซิปฝั่งที่เหลือ

7. เย็บเป็นทางตรง โดยให้ฝีเข็มห่างจากขอบผ้า 0.2 ซ.ม.

8. พลิกกลับผ้าให้ด้านหน้าออก โดยจับผ้าด้านที่กำลังติดซิปให้เกิดแนวพับใหม่ ห่างจากขอบผ้าที่ติดซิป 0.5 ซ.ม. แล้วเย็บเป็นทางตรง โดยให้ฝีเข็มห่าง จากขอบแนวพับใหม่ 0.2 ซ.ม.

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern

9. จับผ้าที่ติดซิปแล้วประกบหน้าเข้าหากัน โดยให้ซิปเป็นแนวกลางแบ่งผ้าทั้งสองฝั่ง และพับป้ายโลโก้เตรียมไว้ตามรูป (ถ้ามีป้ายโลโก้)

10. รูดซิปเปิดไปจนสุด และสอดป้ายโลโก้ (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่ต้องการด้านข้าง

11. เย็บเป็นทางตรงด้านข้างทั้งสองข้าง โดยมีระยะห่างระหว่างแนวเย็บประมาณ 18.5 ซ.ม. หรือตามแนวการติดผ้ากาวก็ได้ โดยต้องระวังไม่ให้ แนวเย็บไปตัดทับกับตำแหน่งหัวซิปพอดี ควรเว้นระยะห่างจากหัวซิปประมาณ 0.5 ซ.ม.สามารถใช้ปากกาเขียนผ้าหรือดินสอเขียนผ้ามาขีดเส้น ทำแนวร่างสำหรับเย็บเพื่อให้การเย็บเป็นที่ต้องการ

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern

12. พลิกผ้าซับในประกบหน้า (ด้านมีลายหรือด้านถูก) เข้าหากัน โดยแบ่งให้ขอบผ้าประกบกันสนิท

13. เย็บเป็นทางตรงด้านข้างทั้งสองข้าง โดยมีระยะห่างระหว่างแนวเย็บประมาณ 18.5 ซ.ม.สามารถใช้ปากกาเขียนผ้าหรือดินสอเขียนผ้ามาขีดเส้น ทำแนวร่างสำหรับเย็บเพื่อ ให้การเย็บเป็นที่ต้องการ

14. กลับด้านพลิกเอาด้านหน้าของผ้าซับในออกด้านนอก

วิธีทำกระเป๋าถือด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว How to make a DIY Pouch 7x5 inch in Simple pattern

15. นำชิ้นงานของผ้าที่ติดซิปชิ้นหลัก กางขอบตะเข็บด้านข้างออกตามแนวเย็บทั้งสองข้าง แล้วสอดชิ้นงานหลักลงในชิ้นงานผ้าซับในที่พับขอบของ ผ้าซับในเข้าไปประมาณ 0.5 ซ.ม. สอดลงไปให้สุดโดยจัดทรงให้ผ้าแนบสนิทกันและตึงให้มากที่สุด

16.. เย็บมือประกอบผ้าซับในให้ติดกับชิ้นงานหลักของกระเป๋าด้วยการเย็บแบบสอยด้ายตามแนวซิปให้ปิดสนิทครบรอบ

17. กลับด้านพลิกเอาด้านหน้าของกระเป๋าออกด้านนอก แล้วจัดแต่งรูปทรงให้เข้าที่ อาจจะรีดด้วยเตารีดไฟปานกลางและฉีดน้ำยารีดผ้าเรียบ ทั้งด้านในและนอกเพื่อความสวยงามของชิ้นงาน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับกระเป๋าถือ DIY Pouch ด้วยตนเอง ในแพทเทิร์นแบบง่าย ขนาด 7x5 นิ้ว ซึ่งกระเป๋าชิ้นแรกของคุณทำขึ้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ต้องหมั่นฝึกฝนทำกระเป๋าให้บ่อยๆ แล้วกระเป๋าจะออกมาดีขึ้นเรื่อยๆ

บทความวิธีทำกระเป๋า เขียนโดย GoodDayBerry.com
อนุญาติให้เผยแพร่ได้ในเชิงวิชาการเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงถึงเจ้าของบทความและ URL link ของหน้านี้ทุกครั้ง ห้ามไม่ให้นำไปเผยแพร่ในเชิงการค้า จำหน่าย ตีพิมพ์ โดยมิได้รับการอนุญาติNo product infomation.


total 0 products
show 1/0 pageInvitation e-Card:

Share this page:


GooddayBerry.com has been visited since Feb 15, 2006 and Shop has been opened since Sep 9, 2006
This Site Use Flash Player Plugin | Get Flash Player


Lastest Tags:

Most Popular Tags:


Akira Dragonfly: Quote & Story โดย แมลงปอ อากิระ